Fuzja w 2002

Spółka PJ Transport powstała w 2002 roku w wyniku fuzji dwóch przedsiębiorstw zajmujących się transportem krajowym i zagranicznym, jak również szeroko rozumianym rolnictwem.